ИЖРОИЯ ОРГАН

Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш коллегиал органи Бошқарув томонидан амалга оширилади.
Бошқарув ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва Бошқарув тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Бошқарув аъзолари Кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга сайланади.
Бошқарув ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.

БОШҚАРУВИНИНГ АМАЛДАГИ ТАРКИБИ

Ф.И.Ш., БИО Лавозим Телефон рақами Электрон почта манзили

Айтмуратов Сарсенбай Кудайбергенович

Бошқарув Раиси
(61) 312-31-75

Реймов Ниетбай Худайбергенович

Бошқарув кенгаши раисининг ишлаб
чиқаришни махаллийлаштириш,
саноатда кооперация алокаларини
кенгайтириш масалалари бўйича директори
(61) 312-31-75

Аллашов Каллибек Ярылкаганович

Бош хисобчиси
(61) 312-31-75

Камалова Кызларгуль Икметовна

Бош иктисодчиси
(61) 312-31-75

Наурузова Жайнаш Бакитовна

Кадрлар булим бошлиғи
(61) 312-31-75