ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ЧИҚАРИЛИШИ

Рўйҳатдан
ўтказилган санаси
Рўйҳатдан
ўтказилган рақами
Акциялар тури Акциялар
сони (дона)
Номинал нарҳи
(сўм)
Акциялар суммаси (сўм) Чиқарилиши ҳолати Эмиссиявий хужжатлар
18.05.1995
03-1-691
оддий
138 754
200
27 750 800
Акциялар чиқарилиши
аннуляция қилинган
19.04.1999
C0085T4-2
оддий
360 780
200
72 156 000
Акциялар муомалада
06.07.2005
C0085T2-3
оддий
184 071
200
36 814 200
Акциялар муомалада
29.06.2011
G0085T0-4
оддий
2 955 149
200
591 029 800
Акциялар чиқарилиши
аннуляция қилинган
17.07.2015
C0085T7-5
оддий
2 455 149
200
491 029 800
Акциялар муомалада